VLD Nedware LTD Лизинг

Лизинг

 • Компютърът е многокомпонентна цялост, зависима от нуждите и възможностите на потребителя.

NEDWARE магазин

 • Специализирани софтуерни продукти
включително инсталация, демонстрация и консултация
 • Хардуерни компоненти и устройства
при поръчка по каталог, доставка до един работен ден
 • Компютърни конфигурации
хардуерно-софтуерна окомплектовка до два работни дни

Лизингова схема

 • Разсрочено изплащане от 3 до 36 месеца
равномесечни вноски с лихва към банката заемодател
 • Постоянен трудов договор и лична карта
заверени с личен подпис копия на документите
 • Известие за одобрение до 1 час

Видеонаблюдение

 • Изграждане на системи за видеонаблюдение в Благоевград и областа
 • Безплатен оглед и съставяне на проект взависимост от нуждите на клиента
 • Работим с най-качествените продукти в областа на видеонаблюдението предоставени от Dahua и Hikvision
още

Адрес

 • Благоевград 2700
 • ул. С 70
Карта контакти