VLD Nedware LTD Мрежи

Мрежи

 • На потребителя се гарантира, че ще може да общува посредством интернет, телефон и факс, но не и че ще бъде разбран от събеседника.

Интернет и локални мрежи

 • Безжични компютърни мрежи
 • Окабеляване за мрежи, телефони и електрозахранване
 • Телефонни централи за фирмени офиси

Системи за видеонаблюдение

 • Проектиране и изграждане на мрежи за видеонаблюдение
на открити пространства и в закрити помещения
 • Наблюдение в реално време
от всяка точка на света посредством интернет
 • Автоматичен и контролиран запис в архив

Видеонаблюдение

 • Интернет и локални мрежи
 • Системи за видеонаблюдение
още

Адрес

 • Благоевград 2700
 • ул. С 70
Карта контакти